Steun van Gemeente Rotterdam…

Wij zijn enorm trots en verheugd dat we kunnen meedelen dat naar aanleiding van onze subsidieaanvraag  bij Gemeente Rotterdam de gemeente heeft besloten ons festival subsidie te verlenen. Onze aanvraag is ter advisering voorgelegd aan commissie Visuele Kunsten van de afdeling Cultuur van Gemeente Rotterdam. In de motivatie  van de verleningsbeschikking is het volgende te lezen:

“Wij menen dat de activiteiten/prestaties bijdraagt aan de doelstellingen van de gemeente Rotterdam.’’

27.3.2016
 

Add comment

Vul in: *