Het Rode Tulp Film Festival (RTFF) is in 2013 gelanceerd door de Culturele Stichting Nederland Turkije. De organisatie maakt zich hard voor culturele en kunstzinnige inspanningen in Nederland en streeft ernaar om de culturele banden tussen de beide landen te versterken en de culturele uitwisseling te vergroten tussen de landen.

Het enige jaarlijks terugkerende Turkse filmfestival in Nederland presenteert het allerbeste van de hedendaagse Turkse Cinema; feature films, documentaires, korte films en panorama films. Ieder jaar worden films opgenomen in de Rode Tulp Filmcompetitie waarin ze meedoen om de fel begeerde Rode Tulp Awards. Daarvoor wordt ieder jaar een vakkundige jury van Nederlandse en Turkse filmprofessionals gevormd.

Het RTFF wil een noemenswaardige rol spelen in het creëren van een platform waar de Nederlandse filmmakers met verschillende culturele achtergronden en filmmakers uit Turkije elkaar kunnen leren kennen, ervaringen uit kunnen wisselen over de internationale filmwereld en waar mogelijk plannen kunnen maken voor co-producties. Daarmee tracht het RTFF een bijdrage te kunnen leveren aan de verdere professionalisering en profilering van onafhankelijke cinema in beide landen.

RTFF doelstellingen:

 

  • Een gerespecteerd internationaal platform bieden dat de kennismaking met, en de waardering voor de Turkse cinema bevordert.
  • Het stimuleren, ontwikkelen en vertonen van de Turkse film
  • In grote steden een ontmoetingsplaats zijn voor de filmmakers onderling
  • De mogelijkheden van de Turkse filmindustrie presenteren en het stimuleren van de samenwerking tussen Nederlandse en Turkse producenten is daarbij een belangrijk drijfveer
  • Jonge Turkse regisseurs en filmmakers de kans geven om in Nederland hun film te laten zien
  • G5 steden als de bakermaat van het RTFF profileren en daarmee hun internationale betrekkingen bevorderen
  • Kennisuitwisseling bevorderen tussen professionals, jong talent en publiek, zodat de verbeeldingskracht wordt gevoed en men inspiratie krijgt om zichzelf te ontplooien
  • Het Nederlands filmpubliek kennis laten maken met Turkse cinema/filmmakers, om enerzijds de kloof te verkleinen tussen beide culturen en anderzijds door verbreding van elkaars horizon te verwezenlijken, teneinde een stad(steden) te creëren waar veel verschillende culturen samenleven in harmonie.
  • De tweede en derde generatie Turkse Nederlanders de mogelijkheid bieden om haar culturele achtergrond beter te leren kennen en te delen met Nederlanders met andere culturele achtergronden
  • Door het aanbieden van interactieve sessies, het Nederlandse en Turkse publiek inspireren om met elkaar in contact komen en samen te laten participeren in workshops en masterclasses, zodat de verschillende groepen elkaar beter leren kennen, begrijpen en respecteren
10342006_520377448073858_4231234355176026649_n